นึกคิดพร้อมทั้งวิชาความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงน้องๆ ได้ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้

การคาดหวังพร้อมทั้งความเป็นไปได้ของเด็กๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ เด็ก ๆ คงจะเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ทักษะบางอย่างทาง ด้านความคิด แต่ถ้าหากทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองคงจะต้องคอยดูแลและให้คำเสนอ แนะแก่เด็ก ๆ มากเพิ่มขึ้นค่ะ

 
 
การสร้างเสริมจินตนาการส่วนใหญ่ของเด็ก ๆ มักจะมองเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและต้องการจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการและความคิดของเขามีมากเพิ่มขึ้น เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ ย่อมที่จะมีประเภทเด็ดขาดมากขึ้น กล้าหาญเยอะขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถมีขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มาก จนเกินไป กระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้ตกเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีนิสัยที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งภายในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะกลับเป็นจินตนาการ พร้อมทั้งความคิดที่สื่อให้เห็นทิศทางที่ดีหรือ เปล่านั้น ผู้ปกครองน่าจะให้ความสนใจพร้อมทั้งติดตามอยู่ เสมอ เพราะเวลาว่างของเด็ก ๆ คงจะยังคงมีอยู่มาก แต่เมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป เพราะทุกอย่างของเขาทั้งหลายจะต้อง เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยน ถึงแม้การเล่นเกมส์คงจะมีประโยชน์ ภายในบางส่วนกับพวกเขา แต่การหมกหมุ่นหรือว่าการเล่นเกมส์ประเภทใดประเภท หนึ่งมากจนเกินควร ก็อาจจะทำให้ความประพฤติของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่น กัน
 
เกมส์

รวมเกมส์มากมายไว้สำหรับคนชอบเล่นเกมส์ http://gameonline.thaiza.com/

 
การตอบสนองเป็นไปกับทำนองเดียวกับวัย ที่ต้องการแบบอย่าง และพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกแบบตัวอย่างนั้น ๆ อย่างเช่นการที่เด็ก ๆ มัวเมาไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ พวกเขาคงจะมีพฤติกรรมต้องการจะต่อสู้กับใครสักคน หรือว่ากล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากเพิ่มขึ้นนั่นเอง