บำบัดโรค ด้วยความรักและกำลังใจ

การบำบัดโรคบางโรคอาจจะจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ และที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ที่คอยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ควรที่จะสามารถมอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับคนไข้ได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักและกำลังใจที่ล้นหลามของคนรอบข้างหรือคนที่ใกล้ชิด เปรียบเสมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือบุคคลอื่น ๆ ก็ไม่สามารถแจกจ่ายหรือช่วยเหลือคนไข้ได้นอกเหนือจากยา ยาอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไข้ส่วนใหญ่ต้องใช้รับประทาน และยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้คนไข้หายขาดจากโรคภัยบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบข้าง ที่ทำให้คนไข้อยากสู้ต่อและรอรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดจนสิ้นสุด
เพราะฉะนั้น การบำบัดโรคบางประเภทด้วยความรักและความเอาใจใส่ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนไข้เองอาจจะเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางครั้งอาจจะเกิดอาการเสียขวัญและเสียกำลังใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ หล่อหลอมรวมกันเป็นกำลังใจที่คนใกล้ชิดหรือญาติคนไข้พยายามหยิบยื่นและมอบ ให้ในทุก ๆ วัน ทำให้คนไข้มีความรู้สึกได้ว่าตนเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และญาติคนไข้หรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ สามารถหยิบยื่นและมอบให้นอกเหนือจากยารักษาโรคนั่นเอง