หลักของการวิเคราะห์ผลบอล ตอนที่ 1

11

ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ผลบอล ดูเหมือนจะเป็นการวางทฤษฎีตามหลักต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการคลาดเดาที่แม่นยำ  ย่อมที่จะต้องอาศัยความเที่ยงตรงหรือหลักการบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือในการคิดหรือการวิเคราะห์  แต่สำหรับบางท่านที่มีความสามารถทางด้านการคลาดเดา ก็คงไม่ต้องอาศัยหลักการอะไรมากนัก  ก็สามารถที่จะได้ชัยชนะจากการวิเคราะห์ผลบอลในแต่ละครั้งได้เช่นกัน

แต่ถ้าหากจะให้พูดถึงหลักการหรือทฤษฎีในการวิเคราะห์ผลบอลอย่างแม่นยำ  คงต้องใช้หลักการทางด้านเหตุและผล พร้อมทั้งคุณจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ
มากพอสำหรับคู่แข่งขันแต่ละคู่ที่ได้ทำการชิงชัยชนะในครั้งนั้น เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นหลักในการคลาดเดา หรือทำการวิเคราะห์ผลบอลได้อย่างชัดเจนและมีผลที่ใกล้เคียงมากที่สุด   และสำหรับหลักของการวิเคราะห์ผลบอลตามความเป็นจริงนั้น  คุณสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ  อย่างหลากหลายที่เกี่ยวข้องมาทำการเปรียบเทียบในเบื้องต้นเสียก่อน  เพื่อที่คุณจะได้คู่แข่งขันที่คุณคิดว่า น่าจะเป็นที่ 1 ที่ 2 และที่ 3  ตามลำดับ   สำหรับทีมที่สามารถชนะเลิศได้มากที่สุดไปจนถึงทีมที่อาจจะมีผลในการชิงชนะเลิศน้อยที่สุดเช่นกัน  และอีกข้อมูลหนึ่งที่คุณจะต้องทำการค้นหา เพื่อเป็นข้อมูลในการคาดเดาและทำการวิเคราะห์ผลบอลอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ผลของการประลองในอดีต  ทั้งทีมคู่แข่งขันที่ทีมนั้น ๆ ได้พบปะและทำการแข่งขันไปแล้ว

11

พร้อมทั้งผลของการแข่งขันในแต่ละช่องของแต่ละทีม  ที่มีประวัติแตกต่างกันออกไป   นอกจากนี้  ยังคงมีข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย ที่คุณจะต้องนำมาเป็นหลักในการวิเคราะห์ผลบอล