Archive | บันเทิง

ข้อคิดเห็น ข้อคิดต่อเหยี่ยวข่าวบันเทิง

การที่เราพยายามให้ความคิดเห็นกับต่างๆนาๆอาชีพ  ที่อาจจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละอาชีพนั้นมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกันเลย  บางครั้งหลากหลายอาชีพก็กลับมีการเชื่อมโยงและมีความผูกพันกันในการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ  และด้วยความไม่ได้ตั้งใจนี้  อาจจะรวมไปถึงบุคคลที่ช่วยเหลือกันทางด้านหน้าที่การงาน  และบุคคลที่ขัดแย้งกันทางด้านอาชีพก็เป็นได้   หากจะให้ยกตัวอย่าง   ก็คือต้องยกตัวอย่าง นักข่าวบันเทิง กับ  ดารา นักแสดงแห่งวงการบันเทิงค่ะ   และหากจะให้กล่าวถึงความคิดเห็นรวมไปถึงมุมมอง พร้อมทั้งทัศนคติของบุคคลโดยทั่วไป  ที่มีต่ออาชีพนักข่าวบันเทิงโดยตรง  บางคนอาจจะมีมุมมองที่ว่านักข่าวบันเทิงวัน […]

อีกหนึ่งการสิ้นไปสรรพสิ่งคนรื่นเริง

อีกหนึ่งผลเสียหายของคนบันเทิง                 หลังจากที่มีข่าวบันเทิงออกมาว่า ป๋าของสาว “ ชมพู่ อารยา ” ต้องเข้ารับการบรรเทาไม่สบายของตัวเองที่มีอยู่ด้วยการหลายความเจ็บป่วย ที่รุมเร้าพลานามัยของบิดาของ สาว “ ชมพู่ […]